Úvodná stránka
O nás

SORTIMENT
Šijacie stroje
Vyšívacie stroje
Obnitkovacie stroje
Coverlocky

POUŽITÉ STROJE
Bazár

PODMIENKY
Ako nakupovať
Obchodné podmienky
Záručný a reklamačný poriadok

SERVIS
Predpredajný servis
Záručný servis
Pozáručný servis
Dobrá rada nad zlato

KONTAKT
Adresa prevádzky

návštevník:   232475


banner
Kúpte si stroj u nás a o záručný a pozáručný servis máte postarané.

Záručný servis.

I.Spôsob vykonania reklamácie a záručnej opravy.

1) Reklamácie tovaru sa uplatňujú na adrese sídla predávajúceho, ak nieje v zmluve uvedené inak alebo ak sa reklamácia neriadi pravidlami uvedenými na originálnom záručnom liste dodanom priamo výrobcom/distribútorom výrobku.

2) Pri uplatnení reklamácie na tovar je kupujúci povinný dodať:

a) kompetný tovar vrátane pôvodného príslušenstva a obalu(manuály, diskety, káble a pod.)

b) doklad preukazujúci oprávnenosť reklamácie (záručný list list s výrobným číslom, faktúra s príjmovým dokladom, alebo ústrižok z pokladne)

c) správu s jasným popisom chyby.

3) Pri reklamácii tovaru, na ktorý sa vzťahuje zákonná záruka, vykoná predajca odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmenou dielu alebo chybného tovaru za bezchybné, s pôvodným tovarom úplne funkčne kompatibilným, rovnakých, alebo lepších technických parametrov. Rozhodnutie o spôsobe odstránenia chyby je v právomoci predajcu.

4) Konkrétna dĺžka záruky je stanovená na príslušnom záručnom liste. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nadmerným opotrebovaním či nesprávnym použitím daného tovaru.

5) Kupujúci doručí tovar na opravu osobne alebo na vlastné náklady a riziko, na adresu servisného strediska, alebo po dohode je možná návšteva servisného technika v mieste požiadavky kupujúceho za úhradu.

II. Dĺžka záruky.

1) Plnenie záručnej doby začína dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.

2) V prípade výmeny tovaru za nový, dostane zákazník doklad (reklamačnú výdajku), kde je uvedené nové výrobné číslo vymeneného tovaru a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dokladu o zaplatení a tejto reklamačnej výdajky.

3) Na spotrebný materiál (žiarovky, el. Špirály, výhrevné telesá, termostaty, tepelné poistky, vypínače, spínače, hadice, prívodné káble, ihly, chytače, nože orezu, nože odstrihu, stehové dosky, pätky, vodiče nití a pod.) sa záruka nevzťahuje.

Šijacie stroje    Domov


© 2014: Ján Poliak